vocabulary words


ach chomh beag ait ar dtúis bus cathair
either strange at first bus city
céile i dteannta a chéile cérbh í féin? comhrá costas
companion together who was she? conversation cost
cuimhnim cuirim moill ar déanach fágaim slán ag feitheamh le
I remember I delay late I say good-bye to awaiting
fíor-bheagán laetheanta saoire sara fada slua taitneann sé liom
a very little holidays before long crowd I like it
teacht ar cuairt chun tuath ar an dtuaith uaigneas
to visit countryside in the county loneliness
In this last chapter, we consider idioms, special figures of speech, and other more advanced topics. Hover your mouse arrow over the picture to hear the word.